การสอนและการเรียนรู้เกิดขึ้นตลอดเวลา ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ผู้สอนไม่จำเป็นต้องมีอาชีพเป็นครูหรืออาจารย์เสมอไป อาจเป็นเพียงเด็กตัวเล็กๆ ที่สอนให้ผู้ใหญ่เรียนรู้ที่จะเป็นพ่อแม่ที่ดี สอนให้รู้จักความอดทน อาจเป็นคนที่ไม่รู้จักที่ได้ติดต่อกันเพียงระยะเวลาสั้นๆ หรือกระทั่งสัตว์เลี้ยงก็อาจนับได้ว่า เป็นผู้สอนเช่นกัน ในด้านการทำให้เจ้าของได้เรียนรู้วิธีการเลี้ยงสัตว์ที่ดีได้

การสอนอาจฟังดูแล้วเหมือนเป็นเรื่องง่าย ซึ่งก็อาจจะจริงในบางมุม แต่การสอนเด็กนักเรียนในห้องเรียนนั้น กลับไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะในหนึ่งห้องเรียนมีนักเรียนเป็นจำนวนค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับจำนวนของครูผู้สอน อีกทั้งเด็กในวัยประถมและมัธยม มักจะมาพร้อมกับความคิดที่เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆ ครูจึงต้องมีพัฒนาการ และปรับตนเองให้เข้ากับยุคสมัยอยู่อย่างสม่ำเสมอ วิธีที่ใช้เมื่อก่อนแล้วได้ผล อาจใช้ไม่ได้ผลกับเด็กนักเรียนในยุคปัจจุบัน

การเรียนการสอนต่างไปจากสมัยก่อนอย่างไร

รูปแบบการเรียนการสอน ก็แตกต่างไปจากสมัยก่อนเป็นอย่างมาก เนื่องจากเทคโนโลยีมีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นเรื่อยๆ แต่การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยก็ต้องมีขอบเขตเช่นกัน ไม่อย่างนั้นอาจเป็นผลเสียกับนักเรียนมากกว่าเป็นผลดี ยกตัวอย่างเช่น การคำนวณและการเขียน ที่จะได้รับผลกระทบในด้านลบเป็นอย่างมาก หากใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เป็นประจำ

ในเว็บไซต์นี้ เราจะกล่าวถึงคุณสมบัติที่ครูที่ดีควรมี เคล็บลับการสอน ระบบการศึกษา และทำไมแต่ละหัวข้อจึงมีความสำคัญ ต่อทั้งผู้สอนและผู้เรียน