ครูที่ประสบความสำเร็จ คือครูที่สามารถสอนนักเรียนให้เข้าใจเนื้อหาได้อย่างแท้จริง ลักษณะของครูประเภทนี้ มีอะไรที่แตกต่างจากครูทั่วๆ ไป