เหมือนกับอาชีพอื่นๆ ครูก็มีทั้งที่ดีและไม่ดี แต่ที่จะเห็นบนหน้าจอกันบ่อยๆ ก็มักจะเป็นครูที่ไม่ดี นั่นเป็นเพราะครูเป็นอาชีพที่ถูกคาดหวังให้เป็นคนดีอยู่แล้ว เวลาที่ครูเป็นครูที่ดีจึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจ แต่เวลาที่พบครูไม่ดี ก็จะกลายเป็นข่าวโด่งดังไป การเป็นครูที่ดีไม่ได้ไกลเกินตัวของครูหลายๆ คน ไม่ว่าจะเลือกเป็นครูเพราะเหตุผลอะไร ทุกคนสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดีได้

ครูที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร

  • มีความอดทน ครูเป็นอาชีพที่ต้องพบปะกับผู้คนมากมาย อาจจะมากกว่าอาชีพอื่นๆ ก็ว่าได้ เพราะนอกจากต้องสอบนักเรียนแล้ว ก็ยังมีผู้ปกครอง เพื่อนร่วมงานและหัวหน้า เรียกได้ว่าต้องเจอกับผู้คนหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียว และยิ่งต้องสอนเด็กนักเรียนโดยเฉพาะในวัยประถม และมัธยมที่เริ่มมีความคิดเป็นตัวของตัวเอง และชอบท้าทาย ครูจึงต้องมีความอดทน ใจเย็น พร้อมสอนและให้อภัยนักเรียนอยู่เสมอ และยังต้องคอยดูแลเอาใจใส่นักเรียน
  • ใจดี การที่มีครูที่ใจดีจะทำให้นักเรียนอยากเรียกวิชานั้นๆ มากขึ้น และจะทำให้ครูเข้าถึงง่ายขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ปรึกษาเรื่องต่างๆ หรือสอบถามข้อสงสัยได้ง่ายขึ้น
  • ช่างสังเกต การสังเกตสิ่งต่างๆ ทั้งภายในและนอกห้องเรียน จะทำให้ครูสามารถรับรู้ได้เวลาที่มีสิ่งผิดปกติ ซึ่งความผิดปกติเหล่านั้น อาจมีผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน ยกตัวอย่างเช่น เด็กคนใดคนหนึ่งอาจมีปัญหา อาจเป็นปัญหากับเพื่อน ปัญหากับทางครอบครัว หรือปัญหาส่วนตัวอื่นๆ เด็กบางคนไม่กล้าบอกใคร แต่ถ้าครูเป็นคนที่นักเรียนเชื่อถือ ก็อาจทำให้กล้าปรึกษา
  • มีความเป็นกลาง ครูต้องปฏิบัติกับนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียม ถ้าหากนักเรียนรับรู้ได้ถึงความไม่เป็นกลางของครู ก็จะพาลทำให้ไม่อยากเรียนกับครูคนนั้นได้ ครูควรตั้งความคาดหวังกับนักเรียนให้สูงพอสมควร เพื่อเป็นการผลักดันให้นักเรียนพัฒนาตนเอง