ปัญหาระบบการศึกษาไทยมีหลายอย่างก็จริง แต่ก็ไม่ถึงกับจะแก้ไม่ได้ หากทุกฝ่ายร่วมมือกัน การแก้ไขปัญหาไม่ได้แก้กันได้ภายในวันสองวัน เพราะฉะนั้นยิ่งเริ่มลงมือเร็วเท่าไหร่ ก็จะแก้ปัญหาได้เร็วเท่านั้น แต่ทั้งๆ ที่ระบบการศึกษาไทยเป็นปัญหามานาน และมีผลกระทบต่ออนาคตของชาติโดยตรง แต่กลับไม่ได้รับความสำคัญมากเท่าที่ควร

ปัญหาการศึกษาไทย แก้ตรงไหนได้บ้าง

ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของระบบการศึกษาไทย ดูเหมือนจะเป็นทรัพยากรบุคคล หรือหลักๆ ก็คือ ครูและนักเรียนนั่นเอง การแก้ปัญหาด้านนี้ถือได้ว่า เป็นการแก้ปัญหาที่ยากที่สุด การจะปรับเปลี่ยนคนจำนวนมากไม่ได้ทำได้ง่ายๆ แต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้เลย ต้องเริ่มจากตัวระบบที่ใช้กันมานาน แต่กลับไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคสมัย ครูหลายๆ คนอาจอยากปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอน แต่ก็ทำไม่ได้เพราะต้องทำตามหลักสูตรเป๊ะ ซึ่งตัวหลักสูตรเองก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงกันมานาน จนตามยุคสมัยไม่ทัน ในเมื่อครูมีความตั้งใจสอนเด็ก แต่กลับปรับเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลย ก็ทำให้ครูหลายๆ คนท้อใจได้เหมือนกัน ดังนั้นระบบจึงควรเปลี่ยนแปลง ให้โรงเรียนแต่ละแห่งสามารถตัดสินใจ เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เหมาะสมเองได้ และให้ครูสามารถออกความคิดเห็น เพื่อปรับการสอนให้เหมาะสมได้ และครูควรพัฒนาตนเอง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถพอที่จะสอนเด็ก รวมถึงจำนวนของครูที่ควรมีให้เหมาะสม กับจำนวนของนักเรียน

อีกเรื่องหนึ่งคือ งบประมาณที่กระจายไม่ทั่วถึง โดยส่วนมากแล้วงบประมาณอยู่ที่โรงเรียนใหญ่ๆ ทำให้โรงเรียนเล็กๆ ไม่สามารถพัฒนาได้เท่าที่ควร ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างโรงเรียน ที่ความเหลื่อมล้ำมีแต่จะมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะโรงเรียนใหญ่ๆ ได้งบประมาณมาก สามารถพัฒนาได้เรื่อยๆ แต่โรงเรียนเล็กๆ กลับไม่สามารถพัฒนาได้เลย ในเมื่องบประมาณที่ได้รับก็ไม่เพียงพออยู่แล้ว