การสอนดูเหมือนไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมากมาย แต่กลับมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาทำให้การสอนต้องชะงัก และต้องปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาการเป็นครูที่ดีไม่ยาก แค่ต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับนักเรียน

เคล็ดลับการสอนที่ครูทุกคนควรลองปรับใช้

  • จัดระเบียบ การจัดระเบียบจะทำให้การเรียนการสอน เป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วและเข้าใจง่ายมากขึ้น เช่น การจัดวางสิ่งของประกอบการเรียนการสอน ไว้ในที่ที่สามารถหยิบมาใช้ได้ง่าย สิ่งที่จำเป็นต้องใช้บ่อยๆ ควรวางไว้ใกล้ๆ โต๊ะของครูหรือนักเรียน หากครูหรือนักเรียนต้องเดินไปหยิบของที่อยู่ไกลบ่อยๆ ก็จะทำให้เสียเวลาได้
  • ตั้งกฎระเบียบภายในห้องเรียน กฎระเบียบควรสมเหตุสมผล และที่สำคัญต้องบอกให้นักเรียนทุกคนเข้าใจตรงกันว่า อะไรที่ควรทำและอะไรไม่ควรทำ และจะเกิดผลอย่างไรหากไม่ทำตามกฎนั้นๆ เมื่อนักเรียนทุกคนเข้าใจดีแล้ว ควรบังคับใช้กฎอย่างสม่ำเสมอและเท่าเทียม ไม่ควรมีการยกเว้นให้ใครคนใดคนหนึ่ง เว้นแต่เป็นกรณีที่จำเป็นจริงๆ เด็กทุกคนต้องการขอบเขตที่ชัดเจน
  • เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียน นักเรียนโดยเฉพาะช่วงวัยประถมจะค่อนข้างเชื่อฟังครู ดังนั้นครูจึงต้องเป็นแบบอย่างที่ดี การทำสิ่งที่ต้องการให้เรียน ทำเป็นแบบอย่างให้นักเรียนเห็นบ่อยครั้ง จะทำให้นักเรียนซึมซับการกระทำนั้น ๆ เช่น การเข้าแถวให้เป็นระเบียบ การเก็บของใช้ให้เข้าที่เมื่อใช้งานเสร็จ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอน หนังสือ เก้าอี้ และอื่นๆ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า ให้ทำแทนนักเรียน เพียงแต่เป็นการทำเป็นตัวอย่างเท่านั้น และต้องทำอย่างสม่ำเสมอ

แน่นอนว่าเคล็ดลับการสอนไม่ได้มีเพียงเท่านี้ ครูทุกคนควรย้อนกลับไปดูการเรียนการสอน และปรับเปลี่ยนแก้ไขให้เหมาะสมกับวิชาและนักเรียน แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือครูทุกคนต้องให้เวลาตัวเองหยุดพักบ้าง เพราะการเป็นครูไม่ใช่เรื่องง่าย