หากคุณเป็นครูคงเคยพบเจอกับปัญหา ในการสอนที่เกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่ไม่ยอมตั้งใจเรียน นักเรียนที่ไม่เข้าใจเนื้อหาวิชาที่เรียน หรือปัญหาอื่นๆ ที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละวัน

3 เคล็บลับทำอย่างไรให้การสอนมีประสิทธิภาพ

  • เข้าใจวิชาที่สอน ครูควรมีความรู้ความเข้าใจในวิชาที่สอนอย่างแท้จริง ในระดับที่สามารถสอนเด็กนักเรียนให้เข้าใจได้ หากครูมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาไม่พอ ก็จะทำให้ไม่สามารถอธิบายให้นักเรียนเข้าใจได้
  • สร้างบรรยากาศในห้องเรียนที่ดี การที่นักเรียนและครูมีความสัมพันธ์ที่ดี จะทำให้ทั้ง 2 ฝ่ายสนใจ และสนุกไปกับการเรียนการสอนมากขึ้น แต่บรรยากาศในห้องเรียนก็ไม่ควรจะสบายๆ มากเกินไป ควรเป็นสถานที่ที่ปล่อยให้นักเรียนได้เรียนรู้ในแบบของตัวเอง แต่ก็ต้องมีความท้าทายให้นักเรียนอยากพัฒนาตนเองอยู่เสมออีกด้วย
  • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองและเพื่อนร่วมงาน อาจฟังดูไม่น่าจะมีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนนัก แต่ก็สามารถทำให้การเรียนรู้ของนักเรียนดีขึ้นได้ เพราะการเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว แต่เกิดขึ้นทุกเวลาทั้งในเวลาพัก ก่อนเข้าเรียน และหลังเลิกเรียน เมื่อครูมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน นักเรียนก็จะซึมซับการเข้าสังคมที่ดีไปด้วย รวมถึงการช่วยเหลือครูท่านอื่นในด้านต่างๆ แม้เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยก็ตาม ส่วนการที่ครูได้ติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองจะทำให้ทั้ง 2 ฝ่าย เข้าใจข้อเด่นและข้อด้อยของนักเรียนคนนั้นๆ และจะสามารถช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้ดีได้มากขึ้น

ที่ยกตัวอย่างมาเป็นเพียงส่วนเล็กๆ เท่านั้น เคล็ดลับการสอนยังมีอีกมากมาย และยังสามารถเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามครูอาจารย์ถึงแม้จะมีหน้าที่หลักคือ การสอน แต่ก็ต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาทั้งตนเองและนักเรียน